Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Ψηλαφίζοντας το μέλλον του περιβάλλοντος
Ήγγικεν η ώρα να γράψω ένα άρθρο που να δικαιολογεί με προφανή τρόπο μέρος του τίτλου του συγκεκριμένου blog (και άλλων τινών...).