Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Ανάπτυξη στρεπτικής ροπής σε θερμικούς κινητήρες

Η ροπή είναι ένα αδικημένο φυσικό μέγεθος σε ότι αφορά τη σημαντικότητά της για έναν θερμικό κινητήρα αφού σχεδόν όλοι αναφερόμαστε συνήθως στην μέγιστη συγκέντρωση ισχύος που αποδίδει ένας κινητήρας και σπανίως στη ροπή.