Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Περί ασφάλειας

Ασφάλεια. Προαιώνια αγωνία και θεμελιώδης παράμετρος της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ανάγκη για ασφάλεια επηρεάζει αποφασιστικά τα ανθρώπινα δημιουργήματα και φυσικά δε θα μπορούσε παρά να επηρεάζει με καταλυτικό τρόπο τον σχεδιασμό των οχημάτων.